ULOGUJ SE
0

Zadužbina Andrejević

Adolescenti i izvori zdravlja
Adolescenti i izvori zdravlja
Dr Jelena Minić
Akvatična flora i vegetacija hidromelioracionih objekata na području Banata
Akvatična flora i vegetacija hidromelioracionih objekata na području Banata
Dr Branka Ljevnaić-Mašić
Antropologija amerikanizacije Holokausta
Antropologija amerikanizacije Holokausta
Danilo Trbojević
Arhitektura popularne kulture Enkija Bilala
Arhitektura popularne kulture Enkija Bilala
Jelena M. Stepanov
Baze podataka u poslovanju
Baze podataka u poslovanju
Dr Aleksandra Zečević
Bihevioralni efekti inverznih agonista benzodiazepinskih receptora / Behavioural effects of the inverse agonists of benzodiazepine receptors
Bihevioralni efekti inverznih agonista benzodiazepinskih receptora / Behavioural effects of the inverse agonists of benzodiazepine receptors
Dr Janko Samardžić
Biopsija stražarećeg limfnog nodusa kod karcinoma želuca
Biopsija stražarećeg limfnog nodusa kod karcinoma želuca
Dr Nebojša Mitrović
Božidar Kovačević, između tradicije i avangarde
Božidar Kovačević, između tradicije i avangarde
Elzana Crnovršanin
Dečja kreativnost u kulturno-obrazovnoj delatnosti
Dečja kreativnost u kulturno-obrazovnoj delatnosti
Dalibor Stojanović
Detekcija upada mašinskim Učenjem / Machine Learning in Intrusion Detection
Detekcija upada mašinskim Učenjem / Machine Learning in Intrusion Detection
Dr Nemanja Maček
Dijagnostika akutnog koronarnog sindroma kod dijabetičara
Dijagnostika akutnog koronarnog sindroma kod dijabetičara
Dr Draško Gostiljac
Društveni okvir odlaganja rađanja u Srbiji
Društveni okvir odlaganja rađanja u Srbiji
Radmila Veljović
Dvojna dijagnoza - intelektualna ometenost i mentalna bolest
Dvojna dijagnoza - intelektualna ometenost i mentalna bolest
Dr Katarina Tomić
Dvorište na Voždovcu - Priče iz života -
Dvorište na Voždovcu - Priče iz života -
Miladin Andrejević Ladin
Ekološko vaspitanje i razvoj ekološke svesti u osnovnoj školi
Ekološko vaspitanje i razvoj ekološke svesti u osnovnoj školi
Mr Ljiljana Đurović
Ekonomsko-finansijska analiza tranzicije u zemljama Jugoistočne Evrope
Ekonomsko-finansijska analiza tranzicije u zemljama Jugoistočne Evrope
Dr Nebojša Pušara
Elektronsko obrazovanje u računarskom oblaku
Elektronsko obrazovanje u računarskom oblaku
Dr Vladimir Vujin
Emocionalno brendiranje u turizmu
Emocionalno brendiranje u turizmu
Mr Marija Najdić
Epigenetika karcinoma pluća
Epigenetika karcinoma pluća
Dr Milica Kontić
Epilepsija iza manastirskih vrata (u srpskim srednjovekovnim bolnicama)
Epilepsija iza manastirskih vrata (u srpskim srednjovekovnim bolnicama)
Dr Slobodanka Tasić Ilić
Feminizam u narativu slikarki
Feminizam u narativu slikarki
Dr Petrija Jovičić
Fleksibilni oblici zapošljavanja
Fleksibilni oblici zapošljavanja
Mirjana Ješić
Frazeologizmi nemačkog porekla u savremenom srpskom jeziku
Frazeologizmi nemačkog porekla u savremenom srpskom jeziku
Milena Belošević
Gojazne žene i carski rez
Gojazne žene i carski rez
Mr Marija Kontić Trišović
Ilizarov metod u sanaciji preloma skočnog zgloba / Ilizarov Method in the Rehabilitation of Ankle Fractures
Ilizarov metod u sanaciji preloma skočnog zgloba / Ilizarov Method in the Rehabilitation of Ankle Fractures
Mr Nadan Mikić
Integrisana bezbednost kritičnih infrastruktura
Integrisana bezbednost kritičnih infrastruktura
Dr Ana Juzbašić
Intraoperativna ehosonografija u hirurgiji tumora dojke / Intraoperative echosonography in breast tumors` surgery
Intraoperativna ehosonografija u hirurgiji tumora dojke / Intraoperative echosonography in breast tumors` surgery
Dr Nebojša Ivanović
Investiciono bankarstvo i tržište hartija od vrednosti
Investiciono bankarstvo i tržište hartija od vrednosti
Dr Slađana Barjaktarović Rakočević
Klaseri u funkciji ruralnog razvoja
Klaseri u funkciji ruralnog razvoja
Danica Glavaš Trbić
Komandna odgovornost
Komandna odgovornost
Mr Darko Marković
Koučing
Koučing
Dr Snežana Videnović
Krize i njihov uticaj na turizam u Srbiji / Crises and their impact on tourism in Serbia
Krize i njihov uticaj na turizam u Srbiji / Crises and their impact on tourism in Serbia
Dr Nataša Sekulović
Lečenje lokalno odmaklog nesitnoćelijskog karcinoma pluća
Lečenje lokalno odmaklog nesitnoćelijskog karcinoma pluća
Dr Milan Savić
Ljudska prava pritvorenika u Republici Srbiji
Ljudska prava pritvorenika u Republici Srbiji
Dr Cvijetin Đorđić
Logos kvantne medicine
Logos kvantne medicine
Zoran Matić
Marketing u prevenciji gojaznosti/Marketing in the prevention of obesity
Marketing u prevenciji gojaznosti/Marketing in the prevention of obesity
Dr Marija Jevtić
Masovni mediji u globalnom dobu
Masovni mediji u globalnom dobu
Branislava Kragović
Matematičko modelovanje pobuđenih i indukovanih potresa u rudarstvu
Matematičko modelovanje pobuđenih i indukovanih potresa u rudarstvu
Dr Srđan D. Kostić
Mathesis of Happiness / Mathesis sreće
Mathesis of Happiness / Mathesis sreće
Dr. Gyöngyi Major
Maturski radovi školska 201/2013. godina
Maturski radovi školska 201/2013. godina
urednica Tatjana Andrejević
Maturski radovi školska 2011/2012. godina
Maturski radovi školska 2011/2012. godina
urednica Tatjana Andrejević
Maturski radovi školska 2013/2014 godina .
Maturski radovi školska 2013/2014 godina .
urednica Tatjana Andrejević
Menadžment sportskih događaja
Menadžment sportskih događaja
Dr Borislav Pelević
Metod analize sadržaja dokumenata sa instrumentima
Metod analize sadržaja dokumenata sa instrumentima
Dr Neđo Danilović
Mikrointervali u spektralnoj geometriji
Mikrointervali u spektralnoj geometriji
Dr Dragan Latinčić
Moderna stambena arhitektura Banjaluka 1929–1941
Moderna stambena arhitektura Banjaluka 1929–1941
Mr Siniša Cvijić
Mreže intelektualne dijaspore i odnosi s javnošću
Mreže intelektualne dijaspore i odnosi s javnošću
Jelena Cvijović
Multivarijacioni modeli u agrotehnici suncokreta
Multivarijacioni modeli u agrotehnici suncokreta
Dr Igor Balalić
Naših gora glas
Naših gora glas
Slobodan Živković
Nastavnik u inkluzivnoj nastavi / Teacher in inclusive education
Nastavnik u inkluzivnoj nastavi / Teacher in inclusive education
Dr Živorad Milenović
Od ručnog rada do tehničko-informatičkog obrazovanja kroz istoriju i pedagošku praksu
Od ručnog rada do tehničko-informatičkog obrazovanja kroz istoriju i pedagošku praksu
Dr Mara S. Šiljak
Odnosi s javnošću i komunikacija sa decom kao publikom
Odnosi s javnošću i komunikacija sa decom kao publikom
Mr Ivana Teodorović Stojanović
Odvodnjavanje pseudogleja cevnom drenažom
Odvodnjavanje pseudogleja cevnom drenažom
Dr Radmila Pivić
Ofanzivni prekidi igre u savremenom fudbalu
Ofanzivni prekidi igre u savremenom fudbalu
Nebojša Đošić
Organska poljoprivredna proizvodnja
Organska poljoprivredna proizvodnja
Snežana Oljača
Ostvarivanje prava potrošača
Ostvarivanje prava potrošača
Mr Denis Perinčić
Pešački prostor i kompetitivni identitet grada
Pešački prostor i kompetitivni identitet grada
Dr Milena Vukmirović
Pigmentni tumori kože: neinvanzivna dijagnostika i preoperativna procena debljine melanoma / Pigmented tumors of the skin: non-invasive diagnostics and preoperative estimation of melanoma thickness
Pigmentni tumori kože: neinvanzivna dijagnostika i preoperativna procena debljine melanoma / Pigmented tumors of the skin: non-invasive diagnostics and preoperative estimation of melanoma thickness
Dr Danijela Dobrosavljević Vukojević
Politike izgradnje velikih trgovina u Srbiji
Politike izgradnje velikih trgovina u Srbiji
Dr Milica Maksić
Pozicioniranje kao marketinška strategija u pozorištima Srbije / Positioning as a marketing strategy in the theaters in Serbia
Pozicioniranje kao marketinška strategija u pozorištima Srbije / Positioning as a marketing strategy in the theaters in Serbia
Dr Aleksandra Brakus
Pravna nevidljivost
Pravna nevidljivost
Nevena Marković
Preplitanje istorijskog i fiktivnog u romanima Kazua Išigura / The Intertwining of History and Fiction in Kazuo Ishiguro`s Novels
Preplitanje istorijskog i fiktivnog u romanima Kazua Išigura / The Intertwining of History and Fiction in Kazuo Ishiguro`s Novels
Dr Zlata Lukić
Probacija ili zatvor
Probacija ili zatvor
Mr Midhat Kapidžić
Proizvodnja i dorada semena nekih lekovitih biljaka
Proizvodnja i dorada semena nekih lekovitih biljaka
Dr Radosav D. Jevđović
Psihodrama i promena
Psihodrama i promena
Dr Jasna Veljković
Publika mjuzikla
Publika mjuzikla
Dr Maja Ristić
Radon u banjama Srbije / Radon in Serian spas
Radon u banjama Srbije / Radon in Serian spas
Dr Biljana Vučković
Razvijenost elektronskog bankarstva u Republici Srbiji
Razvijenost elektronskog bankarstva u Republici Srbiji
Dr Izabela Lacmanović
Razvoj ekonomije zasnovane na znanju: mogućnosti i ograničenja
Razvoj ekonomije zasnovane na znanju: mogućnosti i ograničenja
Dr Sandra Jednak
Razvoj publike u izvođačkim umetnostima / Audience development in performing arts
Razvoj publike u izvođačkim umetnostima / Audience development in performing arts
Mia Kovačević
Reagovanje na građanske nerede
Reagovanje na građanske nerede
Iztok Suša
Reka i gradski prostori u Srbiji / Rivers and City Space in Serbia
Reka i gradski prostori u Srbiji / Rivers and City Space in Serbia
Mr Miroslava Petrović Balubdžić
Reproduktivne politike u Srbiji na početku XXI veka
Reproduktivne politike u Srbiji na početku XXI veka
Nevena Milanović
Samoubilački terorizam u savremenom svetu / Suicide terrorism in the modern world
Samoubilački terorizam u savremenom svetu / Suicide terrorism in the modern world
Marija Mandić
San kao stvarnost u romanima Dona DeLila
San kao stvarnost u romanima Dona DeLila
Dr Milica Matić
Savremeni tokovi umetničkog tržišta: umetnici i nove kompetencije / Contemporary Trends of Art Market: Artists and New Competencies
Savremeni tokovi umetničkog tržišta: umetnici i nove kompetencije / Contemporary Trends of Art Market: Artists and New Competencies
Jovana Avramović Đorđević
Sistemska inflamacija u hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća
Sistemska inflamacija u hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća
Dr Ivan Čekerevac
Socijalne posledice tranzicije u Srbiji
Socijalne posledice tranzicije u Srbiji
Dr Vojin Vidanović
Socijalni kontrasti u pograničju (opština Trgovište)
Socijalni kontrasti u pograničju (opština Trgovište)
Dr Danijela Zdravković
Sociolingvistička analiza jezika štampe u japanskom jeziku
Sociolingvistička analiza jezika štampe u japanskom jeziku
Dr Milica Jotov
Spavanje, ishrana i fizička aktivnost u regulaciji moždane hiperekscitabilnosti: translacioni aspekti / Sleep, nutration and physical activity in regulation of brain hyperexcitability: translational viewpoint
Spavanje, ishrana i fizička aktivnost u regulaciji moždane hiperekscitabilnosti: translacioni aspekti / Sleep, nutration and physical activity in regulation of brain hyperexcitability: translational viewpoint
Dr Dragan Hrnčić
Stil života srpskih turista (VALS) / The Lifestily of Serbian Tourists (VALS)
Stil života srpskih turista (VALS) / The Lifestily of Serbian Tourists (VALS)
Dr Marija Najdić
Stvaralaštvo Silvije Plat: strastvene apokalipse jednog feniksa
Stvaralaštvo Silvije Plat: strastvene apokalipse jednog feniksa
Tijana Matović
Svetlost i senka u impresionizmu
Svetlost i senka u impresionizmu
Aleksandra Milutinović
The Chinese Mentality and Doing Business in China / Kineski mentalitet i poslovanje u Kini
The Chinese Mentality and Doing Business in China / Kineski mentalitet i poslovanje u Kini
Tatjana K. Andrejević
Trauma i psihoterapija
Trauma i psihoterapija
Dr Tamara Čavić
Tumori mokraćne bešike – model odlučivanja
Tumori mokraćne bešike – model odlučivanja
Dr Rade Prelevića
Uloga stranih investicija u privrednom razvoju
Uloga stranih investicija u privrednom razvoju
Dr Violeta Zeković
Unapređenje performansi bežičnog prenosa u feding okruženju
Unapređenje performansi bežičnog prenosa u feding okruženju
Dr Stefan Panić
Upravljanje ekološkom podobnošću proizvoda
Upravljanje ekološkom podobnošću proizvoda
Dr Nataša Petrović
Vodič kroz proces digitalnog lanca u arhitekturi / The guide through the process of digital chain in architecture
Vodič kroz proces digitalnog lanca u arhitekturi / The guide through the process of digital chain in architecture
Mr Slađana Marković
Zajednički zločinački poduhvat / Joint Criminal Enterprise
Zajednički zločinački poduhvat / Joint Criminal Enterprise
Mr Darko Marković


ANDROID
APPLE
VAUČER
KREDITI
office@novinarnica.net
+381 11 2697 573
Branka Pešića 53
11080 Zemun, Beograd


O nama
Izdavači
Načini plaćanja
Pravilnik
Pomoć


Facebook
Twitter
COPYRIGHT NOVINARNICA 2018.
http://www.bancaintesabeograd.com http://www.visa.ca http://www.mastercardbusiness.com