Uloguj se

  Pravilnik

  Pristup i upotreba portala podležu sledećem Pravilniku. Molimo vas da pažljivo pročitate Pravilnik. Kreiranje naloga na Novinarnici je izričito uslovljeno prihvatanjem ovog Pravilnika.

  PRAVILNIK

  Molimo vas da pregledate Uslove korišćenja usluga, Politiku privatnosti, Reklamacije i Politiku povraćaja novca.

  1. USLOVI KORIŠĆENJA

  1.1 Opis usluga

  Novinarnica omogućava korisnicima da kupuju pojedinačna izdanja i/ili se pretplate na dnevne novine, magazine, časopise, knjige i publikacije u digitalnom formatu, da ih čitaju online i offline, da ih čuvaju u svojoj biblioteci i da određene delove novina sačuvaju u folderima u biblioteci, pošalju e-mail-om, podele sa prijateljima na društvenim mrežama ili odštampaju.

  1.2 Korisnički nalog

  Određeni delovi Novinarnice su dostupni samo pojedincima koji su se registrovali. Prilikom registracije korisnik obavezno unosi e-mail adresu i lozinku, a postoji mogućnost opcionog unošenja imena, prezimena, pola, starosti, države i grada. Korisnici odgovaraju za tačnost unetih podataka prilikom registracije, kao i za očuvanje tajnosti svoje lozinke. Strogo je zabranjeno korišćenje tuđe e-mail adrese i lozinke bez dozvole vlasnika. U slučaju sumnje u zloupotrebu korisničkog naloga od strane trećih lica, korisnik je u obavezi da o tome odmah obavesti Novinarnicu putem e-mail-a na podrska@novinarnica.net. Novinarnica zadržava diskreciono pravo da ukine korisnički nalog ukoliko posumnja u zloupotrebu naloga ili istinitost podataka.

  1.3 Ponašanje korisnika

  Portal Novinarnice se može upotrebljavati samo u legalne svrhe i u skladu sa ovim uslovima.

  1.4 Međunarodni korisnici

  Novinarnica kontroliše, upravlja i administrira portal iz svojih prostorija na teritoriji Republike Srbije. U slučaju da korisnik Novinarnici pristupa sa lokacije koja se nalazi van Republike Srbije, odgovoran je za poštovanje lokalnih zakona države iz koje pristupa svom nalogu.

  1.5 Intelektualna svojina

  Vlasništvo Novinarnice: tekst, grafika, logo i softver koji se upotrebljava na ovom portalu, osim novinskih izdanja u digitalnom formatu.

  Vlasništvo Izdavačkih kuća: novinska izdanja u digitalnom formatu.

  Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja Novinarnice je zabranjeno i podleže krivičnoj odgovornosti.

  Novinarnica je distributer, a ne izdavač publikacija ili ostalog sadržaja koji obezbeđuju Izdavačke kuće i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Novinarnica ne garantuje tačnost, kompletnost ili korisnost bilo kog sadržaja, niti će biti smatrana za odgovornu u slučaju bilo kog gubitka ili štete prouzrokovane oslanjanjem na informacije dobijene preko njenog portala.

  1.6 Sadržaji trećih strana

  Novinarnica nema izdavačku kontrolu nad sadržajem koji obezbeđuju treće strane. Bilo koje mišljenje, savet, izjava, usluga, ponuda, neka druga informacija ili sadržaj koji je izražen ili učinjen dostupnim od strane trećih strana, uključujući i one u publikacijama koje pruža Novinarnica, pripadaju odgovarajućim autorima, odnosno izdavačima, a ne Novinarnici.

  Novinarnica, u okviru svoje internet strane može da sadrži linkove koji vode na druge internet stranice i resurse trećih strana. Novinarnica ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu za komunikaciju ili materijale koji su dostupni preko tih povezanih internet stranica. Ovi linkovi su obezbeđeni samo kao pogodnost za korisnika i on je jedini odgovoran za razumevanje termina i uslova koji se primenjuju kada poseti neki portal ili izvrši narudžbinu na portalu treće strane.

  1.7 Pristup sadržajima na portalu Novinarnica

  Glavni deo portala Novinarnica predstavljaju novine i magazini u digitalnom formatu podeljeni u više kategorija. Bez registracije korisniku je omogućeno da čita demo verzije nekih časopisa i da tako stekne uvid u prednosti čitanja novina u reader-u.

  Sa registracijom korisnik dobija mogućnost kreiranja svoje biblioteke, foldera sa najzanimljivijim člancima, čitanja besplatnih novina i magazina, kao i mogućnost kupovine svih ostalih novina i magazina. Pri svakom sledećem pristupanju Novinarnici registrovan korisnik biće automatski preusmeren na Moja Biblioteka odakle može čitati časopise koji se nalaze u njegovoj biblioteci. Period dostupnosti izdanja je 365 dana od dana izlaska izdanja. U roku od 24 sata korisnik može pristupiti svom nalogu sa maksimalno 3 IP adrese.

  1.8 Modifikacije usluga

  Novinarnica zadržava pravo da njen portal www.novinarnica.net povremeno bude nedostupan zbog dopune i modifikacije sadržaja i usluga portala sa ili bez obaveštenja.

  1.9 Odricanje od odgovornosti

  Novinarnica ne daje bilo kakvu garanciju da će usluge Novinarnice ispuniti zahteve korisnika, da će usluge Novinarnice biti uvek dostupne, da će biti tačne, sigurne ili besplatne, sadržaj dobijen sa Novinarnice biti tačan i pouzdan, ili kvalitet bilo kog proizvoda, usluga, informacija ili ostalog materijala koji je kupljen, nabavljen ili korišćen preko Novinarnice ispuniti bilo čija očekivanja. Samo korisnik snosi odgovornost za uspostavljanje i održavanje pouzdane internet konekcije. Nikakav savet ili informacija, bilo usmena, bilo pismena koju je korisnik dobio preko ili od Novinarnice ili kompanija koje sa njom sarađuju, njenih partnera i nosioca licenci (ili direktora, službenika ili agenata navedenih entiteta) neće predstavljati nikakvu garanciju koja nije izričito navedena u ovim uslovima. Novinarnica ne prihvata nikavu zakonsku nadoknadu štete.

  1.10 Obeštećenje

  Pristajete da obeštetite Novinarnicu, kompanije koje sa njom sarađuju, njene partnere i nosioce licenci, u slučaju eventualnih tužbi, gubitaka, troškova, i šteta, uključujući i troškove advokata, koji proističu iz vaše upotrebe Novinarnice, a rezultat su aktivnosti koje se odnose na vaš nalog od strane vas ili bilo koje druge osobe koja je pristupila portalu Novinarnice preko vašeg naloga.

  1.11 Kontrola

  Novinarnica ima pravo da ukloni bilo koji sadržaj za koji smatra da je u suprotnosti sa važećim Zakonom o javnom informisanju ili nije u skladu sa obavezama Novinarnice prema Izdavačkim kućama.

  1.12 Raskid

  I Novinarnica i vi možete da raskinete ovaj Sporazum u svakom trenutku. Novinarnica može, po sopstvenom nahođenju i bez odgovornosti, da ukine vaš nalog ili upotrebu sajta ako ustanovi da ste narušili ili niste delovali u skladu sa ovim uslovima. Bilo koje isključenje vašeg pristupa portalu po odredbama ovih uslova može biti izvedeno bez prethodnog obaveštenja i Novinarnica može odmah da deaktivira ili obriše vaš nalog i sve povezane informacije i/ili zabrani budući pristup portalu. Korisnik može da raskine ovaj Sporazum tako što će poslati e-mail sa zahtevom za ukidanje svog naloga na podrska@novinarnica.net i tada nema pravo na povraćaj novca za neisporučena izdanja na koje je pretplaćen.

  1.13 Obaveštenje o promenama

  Novinarnica može da preradi ove uslove da bi ih održala u skladu sa svojim proizvodima i uslugama. Kako bi ste se upoznali sa eventulanim promenama pogledajte povremeno internet stranicu pravilnik. Datum ažuriranja služi da vas podseti na nedavne promene. Ako ne želite da prihvatite promenjene uslove, možete odmah da otkažete vašu pretplatu (član 1.13). Vaš pristup ili upotreba portala posle takvih promena će značiti vašu saglasnost sa tim promenama.

  2. POLITIKA PRIVATNOSTI

  Ova politika objašnjava tretman informacija od strane Novinarnice koje ona skuplja od korisnika, u koje mogu da se ubroje i lične informacije, u periodu dok su oni korisnici portala Novinarnica i dok koriste njene usluge i informacije koje dobija od njih na drugi način (putem e-mail-a, telefona, itd).

  2.1 Koje informacije skuplja Novinarnica

  Novinarnica skuplja informacije od korisnika, koje mogu da uključe lične informacije, na različitim mestima sa njenog internet portala i preko njenog softvera i to su:

  • Registracioni podaci:

   Kada se registrujete na Novinarnici, traži se od obaveznih podataka da dostavite e-mail adresu.

  • Podaci prilikom naručivanja:

   Svi korisnici prilikom naručivanja publikacija preko Novinarnice imaju na raspolaganju četiri načina plaćanja:

   1. Plaćanje nalogom za uplatu
   2. Plaćanje nalogom za prenos
   3. Plaćanje platnim karticama
   4. Plaćanje preko PAYPAL-a (samo za korisnike iz inostranstva - nerezidente)

   Novinarnica prilikom plaćanja nalogom za uplatu ili nalogom za prenos registruje vašu uplatu i podatke vezane za nju preko broja predračuna koji se nalazi na nalogu, a koji je vezan za vaše korisničko ime.

   Prilikom plaćanja platnim karticama nijednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

   Prilikom placanja preko PAYPAL-a Novinarnici nisu dostupni podaci koje unosite na sajtu PAYPAL-a već od PAYPAL-a dobija podatke o uspešnosti transakcije.

  • Dobrovoljne informacije:

   Dobrovoljne informacije uključuju informacije o promeni e-mail adrese korisnika, promeni sadržaja biblioteke, odgovore iz anketa, komunikaciju sa korisničkim servisom i drugo.

  • Informacije koje se skupljaju automatski:

   Novinarnica prima i čuva određene informacije kad god komunicirate sa njenom internet stranicom www.novinarnica.net ili upotrebljavate njen reader.

  • Informacije o kompjuterskoj konfiguraciji:

   Novinarnica automatski prima i loguje informacije sa vašeg pretraživača, uključujući vašu IP adresu, operativni sistem, tip pretraživača i verziju i brzinu konekcije.

  • Referalni podaci, statistika aktivnosti na portalu i podaci o interakciji sa portala:

   Novinarnica može da zabeleži URL adresu sa koje ste se povezali na www.novinarnica.net i statistiku vaših aktivnosti na njenom portalu.

  • Informacije o slanju e-mail-a i broju otvorenih e-mail poruka:

   Novinarnica dobija potvrdu svaki put kada primite e-mail poruku od Novinarnice.

  • Informacije iz ostalih izvora:

   Može da se desi da Novinarnica dobije informacije o vama iz drugih izvora, da ih doda u svoju bazu podataka i tretira ih u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

  • Podaci o klijentima i narudžbinama od partnera Novinarnice:

   Ako predate narudžbinu za neku publikaciju direktno kod izdavača ili nekog drugog partnera Novinarnice za koga ona obezbeđuje ispunjavanje narudžbine ili druge usluge, vaše informacije se prenose i Novinarnici.

  • Ažurirane informacije o isporuci i adresi:

   Novinarnica može da dobije ažurirane kontakt informacije od trećih strana da bi ispravila sopstvene podatke i ispunila vaše narudžbine ili vam prenela komunikaciju.

  2.2 Kako upotrebljavamo kolačiće (cookie)

  Cookie su alfanumerički identifikatori koje internet portal može da čuva na vašem hard disku. Kada posetite portal Novinarnica, kreirate korisnički nalog i kupite proizvod sa portala Novinarnica može da se desi da se postavi cookie na vaš kompjuter. Potrebno je da cookies budu omogućeni u vašem pretraživaču tako da Novinarnica može da vas identifikuje kao stalnog posetioca ili kupca i da održava razmenu potrebnih informacija sa ulogovanim korisnicima. Takođe Novinarnica koristi cookies da isprati trendove i šablone upotrebe da bi bolje razumela i poboljšala delove portala Novinarnica.

  2.3 Kako Novinarnica upotrebljava informacije koje je skupila

  Novinarnica upotrebljava informacije da bi:

  isporučila publikacije i ostale proizvode koje ste naručili ili su vam poslati kao uzorci ili prosleđeni primerci, verifikovala pristup zaštićenom sadržaju i informacijama sa vašeg naloga, odredila da li ispunjavate minimalne sistemske zahteve za upotrebu njenog servisa, obezbedila vam prilagođen sadržaj i instrukcije i ciljane promocije, prosleđivala vaše zahteve korisničkom servisu, zamolila vas da učestvujete u anketama o našim proizvodima i uslugama, ponudila vam nadogradnju proizvoda, objavljivala zbirne statističke podatke o korišćenju portala Novinarnica, bolje pratila kako se koristi njen servis, uključujući internet komunikaciju i navike čitanja tako da kontinuirano može da poboljšavamo naše usluge.

  2.4 Kako Novinarnica koristi informacije koje je prikupila

  Možemo da delimo vaše lične informacije samo na sledeći način:

  • Agenti:

   Novinarnica može da zaposli druge kompanije ili pojedince da ispunjavaju određene zadatke u njeno ime kao što su: ispunjavanje narudžbina, slanje e-mail poruka, procesuiranje plaćanja kreditnim karticama i obezbeđivanje korisničkog servisa. Njima će biti omogućen pristup ličnim informacijama potrebnim za ispunjavanje njihovih zadataka, ali ih neće smeti upotrebljavati u druge svrhe.

  • Zaštita Novinarnice i njenih korisnika:

   Novinarnica deblokira lične i informacije o nalogu kada dobije zakonski obavezujući nalog za to od nadležnih državnih organa Republike Srbije. Takav pristup je odgovarajući u cilju poštovanja zakonskih normi, podsticanja ili primene Uslova korišćenja, ili druge sporazume, ili da zaštite prava, vlasništva ili bezbednost Novinarnice, njenih korisnika i ostalih.

  • Poslovni transferi:

   Novinarnica može da prenese informacije koje sakupi, uključujući i lične informacije u slučaju prodaje većine ili kompletne imovine kompanije. Vi prihvatate da se takvi transferi mogu dogoditi i da bilo koji novi vlasnik Novinarnice može da nastavi da koristi vaše lične informacije na način koji je određen našom Politikom privatnosti.

  • Pouzdane treće strane:

   Novinarnica zadržava pravo da koristi i obelodani anonimne informacije, uključujući zbirne informacije izvučene iz vaših ličnih informacija, da bi informisala izdavače, partnere i ostale zainteresovane strane o navikama korišćenja i karakteristikama njene baze podataka korisnika.

  • E-mail komunikacija sa našim korisnicima:

   Novinarnica ne šalje netraženu poštu, ali šalje e-mail poruke svojim korisnicima u vezi sa obezbeđenjem našeg servisa.

  • Tipovi e-mail poruka koje Novinarnica šalje svojim korisnicima:
   1. Poruke koje su potrebne da se ispune narudžbine koje ste predali za određene publikacije i proizvode, a Novinarnica treba da ih ispuni:

    Novinarnica će vam poslati e-mail kojim vas obaveštava o dostupnosti svakog izdanja časopisa ili ostalih proizvoda koje ste naručili bilo direktno od Novinarnice, bilo od nekog izdavača ili drugog poslovnog partnera. Takođe može da vam pošalje i komunikaciju povezanu sa vašom narudžbinom, novim paketima ili izdanjima ili poziv da obnovite pretplatu.

   2. Poruke potrebne da bi se servisirao vaš nalog na Novinarnici:

    Novinarnica može da pošalje novim korisnicima poruku dobrodošlice, kao i poruku koja potvrđuje narudžbinu prijavljenu direktno na Novinarnici i potvrde o promenama na vašem nalogu.

   3. Marketing poruke o publikacijama koje primate:

    Novinarnica može da vam pošalje marketinške poruke o publikacijama na koje ste se pretplatili ili čitate besplatno u slučaju izdanja koja se nalaze na portalu, a ne zahtevaju novčanu nadoknadu.

   4. Opcionalne marketing poruke od Novinarnice:

    Registrovani korisnici mogu takođe povremeno da prime informacije ili specijalne promocije od Novinarnice o dodatnim paketima, publikacijama, proizvodima ili uslugama, kao i reklamne informacije od njenih poslovnih partnera.

  • Za prestanak primanja marketinških obaveštenja, molimo vas da sa vaše e-mail adrese kojom ste prijavljeni na Novinarnicu pošaljete tekst ODJAVA MARKETING PORUKA na adresu podrska@novinarnica.net

  2.5 Zatvaranje naloga od strane korisnika

  Ukoliko, u bilo kom trenutku, želite da zatvorite vaš nalog, pošaljite e-mail na podrska@novinarnica.net. Vaše lične informacije će biti izbrisane iz baze aktivnih korisnika pod uslovom da ste ispunili sve obaveze plaćanja, da Novinarnica ne veruje da nije potrebno čuvati te informacije zbog nekog sudskog procesa i da nije ni pod kakvom zakonskom obavezom da čuva te informacije. Budite svesni da će u toj situaciji svi neisporučeni brojevi u okviru vaših pretplata biti otkazani bez povraćaja novca i da ćete ponovo morati da se registrujete da biste koristili servise na Novinarnici.

  2.6 Sigurnosna procedura

  Novinarnica koristi aktuelne sigurnosne metode da bi zaštitila vaše podatke. Vaše informacije se čuvaju u bazi podataka koja je zaštićena višestrukim zaštitama i dostupne su samo autorizovanom osoblju.

  2.7 Deca

  Novinarnica ne skuplja svesno informacije o osobama mlađim od osamnaest godina.

  2.8 Obaveštenje o promenama

  Novinarnica može s vremena na vreme da preradi Politiku privatnosti da bi je održala u skladu sa svojim proizvodima i uslugama. Datum ažuriranja služi da vas podseti na nedavne modifikacije. Ako promene Politike privatnosti Novinarnice direktno utiču na način na koji deli vaše lične informacije, Novinarnica će vas obavestiti o tome postavljanjem obaveštenja na portal ili slanjem e-mail poruke koja vam omogućava da odbijete takvu promenu. U ovom slučaju korisnik je dužan da pismenim putem, slanjem e-mail poruke na podrska@novinarnica.net obavesti Novinarnicu da ne prihvata promene u Politici privatnosti što automatski dovodi do otkazivanja korisničkog naloga sa vaše strane. U tom slučaju, ukoliko imate aktivne pretplate, Novinarnica će izvršti refundaciju novca za sva neisporučena izdanja.

  2.9 Kako da nas kontaktirate

  Ako imate bilo kakva pitanja ili brige po pitanju Politike privatnosti Novinarnice ili načina na koji koristi vaše lične informacije, molimo vas da nam pošaljete e-mail na podrska@novinarnica.net ili da koristite sledeću adresu:

  Eto System d.o.o.
  Branka Pešića 53
  11080 Zemun, Beograd
  www.novinarnica.net

  3. REKLAMACIJE

  Reklamacije se mogu podneti ukoliko e-izdanje ne može da se otvori u čitaču (reader-u) na sajtu ili preuzme preko aplikacije Novinarnica.

  Reklamacije slati na podrska@novinarnica.net. Nakon što primimo vašu reklamaciju ona će biti razmotrena a u roku od tri radna dana od podnošenja reklamacije kupac će biti obavešten o ishodu reklamacionog procesa.

  4. POLITIKA POVRAĆAJA NOVCA

  Novinarnica garantuje kupcu povraćaj novca u celosti u slučaju usvojene reklamacije.

  U slučaju gašenja časopisa na koji je korisnik pretplaćen, kao i u slučaju raskida ugovora između Izdavačke kuće, koja izdaje časopis na koji je korisnik pretplaćen, i Novinarnice kao distributera istog časopisa u digitalnoj formi, izvršiće se povraćaj novca za sva neisporučena izdanja. Novinarnica će napraviti listu korisnika za povraćaj novca i direkno ih kontaktirati, putem e-mail-a, u vezi načina povraćaja sredstava.

  Ukoliko je e-izdanje plaćeno karticom putem interneta, Novinarnica je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. Novinarnica garantuje povraćaj novca kupcu u slučaju usvojene reklamacije.